پیدا

ادعای رژیم صهیونیستی مبنی براینکه اس-۳۰۰ با اپراتورهای ایرانی کار می کند

درخواست حذف اطلاعات

وبسایت صهیونیستی دبکا روز دوشنبه (۹۷/۷/۱۶) در گزارشی مدعی شد که روسیه تصمیم گرفته تا چند تیم از نفرات ایرانی را برای کار با سامانه موشکی اس-۳۰۰ به بفرستد. بنا بر این گزارش، تصمیم روسیه برای اعزام تیم هایی از ایران به برای کنترل سامانه اس-۳۰۰ موجب شگفتی مقامات رژیم صهیونیستی و شده است. وبسایت صهیونیستی دبکا روز دوشنبه (۹۷/۷/۱۶) در گزارشی مدعی شد که روسیه تصمیم گرفته تا چند تیم از نفرات ایرانی را برای کار با سامانه موشکی اس-۳۰۰ به بفرستد. بنا بر این گزارش، تصمیم روسیه برای اعزام تیم هایی از ایران به برای کنترل سامانه اس-۳۰۰ موجب شگفتی مقامات رژیم صهیونیستی و شده است. این وبسایت مدعی است: دقیقا همان مدلی از اس-۳۰۰ را از روسیه دریافت نموده که ایران دو سال پیش یداری کرده بود، یعنی مدل پی ام یو-۲٫ طبق ادعای این منبع صهیونیستی، استفاده از نیروهای ایرانی برای کار با اس-۳۰۰ باعث می شود تا در صورت حمله هوایی مستقیم و رژیم صهیونیستی به این سامانه در ، نیروهای روس آسیبی نبینند این وبسایت مدعی است: دقیقا همان مدلی از اس-۳۰۰ را از روسیه دریافت نموده که ایران دو سال پیش یداری کرده بود، یعنی مدل پی ام یو-۲٫ طبق ادعای این منبع صهیونیستی، استفاده از نیروهای ایرانی برای کار با اس-۳۰۰ باعث می شود تا در صورت حمله هوایی مستقیم و رژیم صهیونیستی به این سامانه در ، نیروهای روس آسیبی نبینند