پیدا

شرایط بهره برداری از پهپادهای غیرنظامی اعلام شد

درخواست حذف اطلاعات

سازمان هواپیمایی کشوری ا امات و چگونگی ساماندهی بکارگیری پهپاد های غیرنظامی و شرکت های خدماتی بهره بردار پهپاد ها و همچنین فروشندگان و تأمین کنندگان (ریز پرنده ها) را تشریح کرد. سازمان هواپیمایی کشوری ا امات بهره برداری از پهپاد های غیر نظامی را اعلام کردمحمدسعید شرفی مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: بهره برداران پهپاد های غیر نظامی باید نسبت به رعایت موارد مرتبط با حریم خصوصی افراد و رعایت حریم ایمنی فرودگاه ها در انجام پرواز های تفریحی و خدماتی از شعاع هفت کیلومتری از دیوار فرودگاه ها اهتمام لازم را داشته باشند.