پیدا

پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی ایران ی به واسطه حضور فرزندان مقتدر خود در نیروهای مسلح به ویژه نیروی پرافتخار انتظامی که خالصانه و با نثار جان خویش چه در مرزهای پیرامونی و چه در جای جای ا و روستاها زمینه ساز امنیت و استقرار سلامت اجتماعی هستند، از جایگاهی برجسته میان کشورهای منطقه و جهان برخوردار است.